Hakkımızda

NANOKON ETKİNLİĞİ

Geçmişten günümüze teknoloji kavramı gün geçtikçe uğradığı değişimler sayesinde toplumları derinden etkilemektedir. Nanoteknolojinin 2025 yılı itibariyle hayatımız büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için uygun adımlar atmaya başlamıştır. Bunun nedeni bu teknoloji sayesinde uzun süreli, güçlü yapıya sahip, anti bakteriyel, güvenli ve bir o kadar da akıllı ürünlerin elde edilebilmesidir. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen nanoteknoloji günümüzde gereken önemi hala elde edememiştir. Nanoteknolojinin anlam ve önemini tüm kitlelere doğru bir biçimde anlatabilmek adına Yıldız Teknik Üniversitesi olarak TÜBİTAK ve YTÜ rektörlüğü yanı sıra Makine Teknolojileri Kulübü’müzle birlikte bu yıl vereceğimiz sınıf eğitimi, eğitim videoları, teknik geziler ve tabi kongre gününde gerçekleşecek konuşmalar ve paneller sayesinde bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz.

AMACIMIZ

Türkiye’de nanoteknoloji ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.Bu etkinliklerin büyük bir kısmı üniversitelerde yapılırken,yanı sıra şirketler de konferanslar düzenlemektedir.Bu konferanslar ve etkinliklerdeki asıl amaç nanoteknolojiyi tanıtmak ve kullanıldığı alanların çeşitliliğini daha çok insana yayabilmektir.Çünkü bu bilimin gelişmemesinin tek sebebiyeti tanınmamış ve yeterli kitleye yayılamamış olmasıdır.Eğer düzgün bir şekilde tanıtılması ve yayılması sağlanırsa,nanoteknolojinin 2025 yılından daha erken bir vakitte hayatımızı etkileyebileceğini düşündüğümüz için Makine Teknolojileri Kulübü olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü desteği ile hocalarımız ve ekip arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk.

NANOKON KONGRESİ

Kongremizde, değerli akademisyenler nano bilim ve nanoteknoloji alanında yaptıkları bilimsel çalışmalara yer verip, nanoteknolojinin önemine değineceklerdir. Geleceğin teknolojisinde Türkiye’nin rolünün ne olacağı, bugün yapılanların yeterliliği, gelecekte ne yapılması gerektiği, dünyada nelerin yapıldığı ve nasıl yapıldığı, üniversite-sanayi işbirliğinin bu teknolojinin gelişmesinde yapacağı katkının ne olacağının, firma yetkilileri ve akademisyenler tarafından tartışılacağı bir panel yapılacaktır.