Eğitimler

8
Ara

Akademik Bildiri Nedir?

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda, yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere bilimsel bir dille hazırladıkları sunum bildiri olarak adlandırılır. Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki bildiri türü vardır. Uluslararası bildirilerin puanı ulusal bildirilerden daha fazladır. Bunun yanında bildiriler iki kategoride incelenebilir:

  • Özet Metin Bildiri [Poster(Yazılı) Sunumu veya Sözlü Sunum]
  • Tam Metin Bildiri

Kongreler için Bildiri Özeti:

Bildiri değerlendirmeleri, konunun uzmanı akademisyenlerden oluşan “hakem“ler tarafından gerçekleştirilir. Hakemler, her bir bildirinin o toplantıda sunulmaya uygun olup olmadığını değerlendirirler. Hakemlere gönderilen bildiriler, katılım yoğunluğu nedeniyle sadece “özet” şeklinde olmalıdır. Bu nedenle özet yazılırken belirlenmiş kurallara uymak ve çalışmanın tümü hakkında eksiksiz bilgi vermek gerekir.

Yazar: Tarlan MAHOUTİ (Makine Teknolojileri Kulübü)

Leave a Reply