Day

Ekim 18, 2016

Tıp Alanında Nanoteknoloji

Günümüzde Nanoteknoloji tıp alanında; ilaç sektöründe, gen uygulamalarında, kardiyak tedavide, kanser tedavisinde, diş bakımında, ortopedi uygulamalarında ve moleküler tanılarda kullanılmaktadır. Hastalıklarımız, yaralanmalarımız, vücutta gerçekleşen bütün...
Read More